ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม

ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม
ทำที่ใส่อาหารสัตว์จากขวดน้ำพลาสติก อุปกรณ์ วิธีทำ
  1. นำขวดน้ำพลาสติก มาลอกป้ายโฆษณาออก
  2. ล้างให้สะอาด
  3. ตัดบริเวณส่วนบนทิ้ง (ส่วนที่เป็นคอขวด) ตัดส่วนล่างทิ้ง (ส่วนที่เป็นก้นขวด)
  4. จากนั้น นำ 2 ขวด มาเชื่อมต่อกัน ให้เป็นรูปหัวใจ
  5. ทำที่ปิดหัวและท้าย
  6. นำไปใส่อาหารสัตว์แบบแห้ง เช่น ข้าวโพดแห้ง...
คลิปสอนทำ ลองทำดูนะคะ เป็นวิธีประหยัดเงินอีกทางเลือกหนึ่งค่ะ
ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม 0
ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม 7
ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม 1
ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม 4
ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม 6
ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม 3
ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม 2
ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม 11
ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม 9
ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม 5
ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม 10
ทำที่ใส่อาหารสัตว์ จากขวดน้ำดื่ม 8