พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย

พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย

พับกระดาษสวยๆ รูปผีเสื้อ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษขนาด 8 x 8 ซม. และวงกลมม ขนาด 7 ซม.
  2. วางทับกันตามรูปด้านล่าง
  3. จากนั้น พับสลับ บน - ล่าง จากรูปวงกลม เข้าหารูปสี่เหลี่ยม
  4. รัดตรงกลางด้วยเชือก
  5. คลี่ออกเป็นผีเสื้อแสนสวย

นำไปประดับการ์ด ประดับบอร์ด สวยๆ

พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย 0
พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย 7
พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย 1
พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย 4
พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย 6
พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย 3
พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย 12
พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย 2
พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย 11
พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย 9
พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย 5
พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย 10
พับผีเสื้อ จากกระดาษสีสวย 8