ตกแต่งโต๊ะ ด้วยหินสีใส

ตกแต่งโต๊ะ ด้วยหินสีใส

โต๊ะวางของ ตกแต่งสีสวย ด้วยหินใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เกลี่ยปูยาแนว หรือ ปูนสีขาวบนโต๊ะ
  2. วางหินประดับลงไป
  3. อูดรู ใส่ปูนยาแนวลงไปตามร่องหิน ขัดให้เรียบ
  4. รอปูนแห้ง

นำไปวางประดับบ้านสวยๆค่ะ

ตกแต่งโต๊ะ ด้วยหินสีใส 0