ตกแต่งรองเท้าด้วยกระดุม หลากสี

ตกแต่งรองเท้าด้วยกระดุม หลากสี

ตกแต่งรองเท้าคู่สวย ดวยกระดุมหลากเม็ด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำรองเท้าคัชชู ตกแต่งรองเท้าคู่สวย ด้วยกระดุม
  2. วางกระดุมเรียงกันที่รองเท้า เย็บติดด้วยเข็มกับด้าย ให้เรียบร้อย
  3. ทำทั้งสองข้าง

นำไปใส่สวยๆ รับรองไม่เหมือนใครค่ะ

ตกแต่งรองเท้าด้วยกระดุม หลากสี 0
ตกแต่งรองเท้าด้วยกระดุม หลากสี 1
ตกแต่งรองเท้าด้วยกระดุม หลากสี 2
ตกแต่งรองเท้าด้วยกระดุม หลากสี 3
ตกแต่งรองเท้าด้วยกระดุม หลากสี 4