กระเป๋าถือ ตกแต่งด้วยน็อตสีทอง

กระเป๋าถือ ตกแต่งด้วยน็อตสีทอง

สอนทำกระเป๋า ตกแต่งจากน็อตสีทอง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระเป๋าหนังสีดำ หรือสีอื่น ที่ต้องการตกแต่งเตรียมไว้
  2. วางน็อตลงบนกระเป๋า จัดตำแหน่งตามชอบ
  3. ติดกาวให้เรียบร้อย

นำไปใช้ ใส่เงิน ใส่ของ ตามชอบค่ะ

กระเป๋าถือ ตกแต่งด้วยน็อตสีทอง 0
กระเป๋าถือ ตกแต่งด้วยน็อตสีทอง 1
กระเป๋าถือ ตกแต่งด้วยน็อตสีทอง 2
กระเป๋าถือ ตกแต่งด้วยน็อตสีทอง 3
กระเป๋าถือ ตกแต่งด้วยน็อตสีทอง 4
กระเป๋าถือ ตกแต่งด้วยน็อตสีทอง 5
กระเป๋าถือ ตกแต่งด้วยน็อตสีทอง 6