ซองใส่มือถือ ปักลายดอก

ซองใส่มือถือ ปักลายดอก

ซองใส่มือถือ ลายดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดลายดอกไม้ลงบนกระดาษ ขนาดเท่ามือถือ
  2. ลอกลายดอกไม้ที่วาดเสร็จลงไปบนผ้า
  3. ใช้สดึง ดึงให้ตึง
  4. ใช้เข็มกับด้าย เย็บลายลงไป
  5. นำผ้าที่ทำลายเสร็จแล้ว มาเย็บทำซองใส่มือถือ
  6. เย็บด้านข้าง และก้นซองมือถือให้เรียบร้อย

นำไปใส่มือถือ

ซองใส่มือถือ ปักลายดอก 0
ซองใส่มือถือ ปักลายดอก 1
ซองใส่มือถือ ปักลายดอก 2
ซองใส่มือถือ ปักลายดอก 3
ซองใส่มือถือ ปักลายดอก 4
ซองใส่มือถือ ปักลายดอก 5
ซองใส่มือถือ ปักลายดอก 6
ซองใส่มือถือ ปักลายดอก 7
ซองใส่มือถือ ปักลายดอก 8