คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งปลายสวยๆ ด้วยกระดุมสีสด

คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งปลายสวยๆ ด้วยกระดุมสีสด

ตกแต่งคลิปหนีบกระดาษสวยๆ ด้วยกระดุมสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดปลายคลิปหนีบกระดาษ ด้วยกระดุมสีสดใส
  2. เลือกติดหลายๆแบบ ตามชอบ

นำไปหนีบกระดาษ คั่นหนังสือสวยๆค่ะ

คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งปลายสวยๆ ด้วยกระดุมสีสด 0
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งปลายสวยๆ ด้วยกระดุมสีสด 1
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งปลายสวยๆ ด้วยกระดุมสีสด 2
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งปลายสวยๆ ด้วยกระดุมสีสด 3