พับถุงกระดาษ ใบเล็กๆ

พับถุงกระดาษ ใบเล็กๆ

พับถุงกระดาษสวยๆ สีสดใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  2. นำมาพับตามขั้นตอน (สังเกตการพับจากคลิปวีดีโอ)
  3. พับไปเรื่อยๆจนเสร็จ

นำไปใส่ของเล็กๆ กระจุกกระจิก

คลิปสอนพัลถุงกระดาษใบเล็ก

พับถุงกระดาษ ใบเล็กๆ 0
พับถุงกระดาษ ใบเล็กๆ 7
พับถุงกระดาษ ใบเล็กๆ 1
พับถุงกระดาษ ใบเล็กๆ 4
พับถุงกระดาษ ใบเล็กๆ 6
พับถุงกระดาษ ใบเล็กๆ 3
พับถุงกระดาษ ใบเล็กๆ 2
พับถุงกระดาษ ใบเล็กๆ 9
พับถุงกระดาษ ใบเล็กๆ 5
พับถุงกระดาษ ใบเล็กๆ 8