ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น

ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น

ประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษประดับห้องสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษสีสวย ให้เป็นรูปใบไม้ หลากหลายสีหลายๆใบ
  2. ริ้วกระดาษด้านล่าง กับกระดาษด้านบนเล็กน้อย
  3. ร้อยเข็มกับด้าย พร้อมกับใบไม้ที่ตกแต่งเสร็จแล้ว ร้อยให้เป็นดอกไม้พวงๆ
  4. เมื่อได้พวงดอกไม้ นำไปประดับผูกกับกิ่งไม้ที่เตรียมไว้

นำไปตกแต่งห้องนอน ตกแต่งบ้าน ตามต้องการค่ะ

ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 0
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 7
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 1
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 4
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 15
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 13
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 6
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 3
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 12
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 2
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 11
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 9
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 5
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 14
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 10
ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับห้อง จากกระดาษย่น 8