แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ

แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ

ไอเดียทำของเล่น แมลงแปลกๆ ทำจากกล่องกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษเก่าๆ นำมาทาสีสวยๆ ตามชอบ
  2. เมื่อได้ตัวแมลงที่ต้องการ เจาะรู ทำขา ติดหนวด ให้เรียบร้อย
  3. จากนั้น ตกแต่ง ติดตา

ทำให้เหมือนแมลง ให้มากที่สุดค่ะ

แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 0
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 7
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 1
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 4
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 15
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 13
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 6
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 17
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 3
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 12
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 2
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 11
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 9
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 5
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 14
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 16
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 10
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 18
แมลงของเล่น ทำจากกระดาษลังเก่าๆ 8