การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่อง

การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่อง

การ์ดวันพ่อ 3D กล่อง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์นการ์ดวันพ่อ ตัดตามรอย
  2. พับตามรอยจุดประ
  3. นำมาเชื่อมต่อกัน เรียง A B C D E
  4. ปิดฝาด้านบน

นำไปใส่ซอง มอบให้พ่อ

การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่อง 0
การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่อง 1
การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่อง 2
การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่อง 3
การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่อง 4
การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่อง 5
การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่อง 6
การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่อง 7