ห่อปกสมุดโน๊ต ลายด้วยด้วยกระดาษลาย

ห่อปกสมุดโน๊ต ลายด้วยด้วยกระดาษลาย

ไอเดียห่อปกสมุดลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ห่อปกสมุดด้วยกระดาษสีสวยที่เตรียมไว้
  2. ห่อปกหลัง พร้อมปกด้านใน
  3. ตกแต่งปกสมุดให้สวยงาม

นำไปใช้สวยๆ

ห่อปกสมุดโน๊ต ลายด้วยด้วยกระดาษลาย 0
ห่อปกสมุดโน๊ต ลายด้วยด้วยกระดาษลาย 7
ห่อปกสมุดโน๊ต ลายด้วยด้วยกระดาษลาย 1
ห่อปกสมุดโน๊ต ลายด้วยด้วยกระดาษลาย 4
ห่อปกสมุดโน๊ต ลายด้วยด้วยกระดาษลาย 6
ห่อปกสมุดโน๊ต ลายด้วยด้วยกระดาษลาย 3
ห่อปกสมุดโน๊ต ลายด้วยด้วยกระดาษลาย 2
ห่อปกสมุดโน๊ต ลายด้วยด้วยกระดาษลาย 9
ห่อปกสมุดโน๊ต ลายด้วยด้วยกระดาษลาย 5
ห่อปกสมุดโน๊ต ลายด้วยด้วยกระดาษลาย 8