บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์

บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์

ไอเดียทำของตกแต่งบ้าน โปสเตอร์สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำภาพโปสเตอร์พร้อมกรอบ ใส่ข้อความภาษาอังกฤษที่ต้องการ เรียงลงไปบนภาพที่เตรียมไว้ ติดให้เรียบร้อย
  2. ใส่สี เทสีเกลี่ยให้ทั่ว
  3. ลอกข้อความออก เมื่อสีแห้ง

นำไปตกแต่งบ้าน ตกแต่งร้าน ตามชอบค่ะ

บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์ 0
บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์ 7
บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์ 1
บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์ 4
บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์ 6
บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์ 3
บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์ 12
บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์ 2
บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์ 11
บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์ 9
บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์ 5
บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์ 10
บอร์ดติดผนัง ทำจากภาพโปสเตอร์ 8