สายนาฬิกาสวยๆ ประดับเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ

สายนาฬิกาสวยๆ ประดับเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ

สายนาฬิกา ตกแต่งสวยๆ ด้วยเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำคริสตัลสีสดใส ติดสายนาฬิกา
  2. ติดกาวให้แน่น
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใส่สวยๆ

สายนาฬิกาสวยๆ ประดับเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ 0
สายนาฬิกาสวยๆ ประดับเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ 7
สายนาฬิกาสวยๆ ประดับเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ 1
สายนาฬิกาสวยๆ ประดับเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ 4
สายนาฬิกาสวยๆ ประดับเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ 6
สายนาฬิกาสวยๆ ประดับเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ 3
สายนาฬิกาสวยๆ ประดับเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ 2
สายนาฬิกาสวยๆ ประดับเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ 9
สายนาฬิกาสวยๆ ประดับเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ 5
สายนาฬิกาสวยๆ ประดับเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ 10
สายนาฬิกาสวยๆ ประดับเม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ 8