ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษร

ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษร

สอนทำที่วางหนังสือ จากแผ่นไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดรูปตัวอักษรลงบนแผ่นไม้
  2. ตัดตามรอย
  3. ติดสก็อตเทป ระบายสีตัวอักษรสวยๆ
  4. รอสีแห้ง
  5. ติดด้านหลังด้วยแท่นวาง ติดกาวให้แน่น

นำไปวางหนังสือสวยๆ

ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษร 0
ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษร 1
ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษร 2
ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษร 3
ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษร 4
ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษร 5
ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษร 6
ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษร 7