เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง

เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง

ทำที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแผ่นหนัง หุ้มกระดาษทิชชู (พับแผ่นหนัง ตามรูป)
  2. เจาะรู ด้านบน เป็นรูปหัวใจเล็กๆ 3 ดวง
  3. นำผ้าสีสวย ปิดส่วนที่เป็นรูปหัวใจ เย็บด้วยจักรเย็บผ้า
  4. จากนั้นเย็บปิดขอบทั้งสองข้าง ส่วนด้านข้าง จะเกินออกมา ประมาณ 1/2 นิ้ว ให้ตัดออก (ถ้างง ดูจากรูปด้านล่างนะคะ)
  5. นำไปใส่กระดาษทิชชู

ลองทำตามไอเดีย ที่นำมาฝากค่ะ

เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง 0
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง 7
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง 1
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง 4
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง 6
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง 3
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง 12
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง 2
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง 11
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง 9
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง 5
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง 10
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู จากแผ่นหนัง 8