ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ

ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ

ประดิษฐ์ดอกไม้ ตกแต่งไฟกระพริบ จากขวดน้ำพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ขวดน้ำพลาสติกนำมาตัดขวดด้านบนออก ให้เหลือฝาขวด กับคอขวดเล็กน้อย (สำหรับทำกลีบดอกไม้พลาสติก)
  2. ตัดกลีบดอก 6 กลีบ ตกแต่งกลีบดอกให้โค้งกลม
  3. ทาสีกลีบดอกไม้ด้วยสีน้ำ
  4. เจาะฝาขวด สำหรับเสียบไฟกระพริบลงไป

ทำหลายๆดอก หลากสี นำไปประดับตามงานเลี้ยงต่างๆ

คลิปสอนทำดอกไม้พลาสติก

ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 0
ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 7
ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 1
ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 4
ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 13
ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 6
ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 3
ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 12
ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 2
ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 11
ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 9
ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 5
ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 10
ทำดอกไม้พลาสติกจากขวดน้ำ ตกแต่งไฟกระพริบ 8