ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี

ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี

ไอเดียประดิษฐ์ ทำผีเสื้อสวยๆ จากกระดาษสี

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษสีมาพับเป็นรูปผีเสื้อ สังเกตวิธีพับจากรูปด้านล่าง
  2. เมื่อพับเสร็จแล้วใช้กรรไกรตัดให้มีรูปปีกแบบโค้งสวยงาม ตกแต่งให้เรียบร้อย

พับรูปผีเสื้อสีอื่นได้นะ ลองทำดูค่ะ

รูปจะโหลดช้าหน่อยนะคะ ค่อยๆเลื่อนลงไปค่ะ

ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 0
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 7
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 20
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 1
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 24
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 4
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 15
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 21
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 13
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 22
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 6
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 25
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 17
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 3
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 12
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 2
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 23
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 19
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 11
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 9
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 5
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 14
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 16
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 10
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 18
ทำผีเสื้อสวยๆจากกระดาษสี 8