เก้าอี้เก่าๆ นำมาพ่นสีใหม่ ประดับคริสตัล เม็ดเล็กๆ

เก้าอี้เก่าๆ นำมาพ่นสีใหม่ ประดับคริสตัล เม็ดเล็กๆ

เก้าอี้สวยๆ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก น่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ไขเก้าอี้ด้านบน ออกจากเก้าอี้ด้านล่าง
  2. นำไปพ่นสีสวยๆ
  3. ตกแต่งด้านบนเก้าอี้ด้วย เม็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ ติดด้วยกาวร้อน

นำไปประดับบ้านสวยๆ

เก้าอี้เก่าๆ นำมาพ่นสีใหม่ ประดับคริสตัล เม็ดเล็กๆ 0
เก้าอี้เก่าๆ นำมาพ่นสีใหม่ ประดับคริสตัล เม็ดเล็กๆ 7
เก้าอี้เก่าๆ นำมาพ่นสีใหม่ ประดับคริสตัล เม็ดเล็กๆ 1
เก้าอี้เก่าๆ นำมาพ่นสีใหม่ ประดับคริสตัล เม็ดเล็กๆ 4
เก้าอี้เก่าๆ นำมาพ่นสีใหม่ ประดับคริสตัล เม็ดเล็กๆ 6
เก้าอี้เก่าๆ นำมาพ่นสีใหม่ ประดับคริสตัล เม็ดเล็กๆ 3
เก้าอี้เก่าๆ นำมาพ่นสีใหม่ ประดับคริสตัล เม็ดเล็กๆ 2
เก้าอี้เก่าๆ นำมาพ่นสีใหม่ ประดับคริสตัล เม็ดเล็กๆ 9
เก้าอี้เก่าๆ นำมาพ่นสีใหม่ ประดับคริสตัล เม็ดเล็กๆ 5
เก้าอี้เก่าๆ นำมาพ่นสีใหม่ ประดับคริสตัล เม็ดเล็กๆ 10
เก้าอี้เก่าๆ นำมาพ่นสีใหม่ ประดับคริสตัล เม็ดเล็กๆ 8