ปกสมุดสวยๆ ตกแต่งด้วยกระดาษสีสด ติดสก็อตเทป

ปกสมุดสวยๆ ตกแต่งด้วยกระดาษสีสด ติดสก็อตเทป

สมุดบันทึกสีสวย ประดับลายด้วยสก็อตเทป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษสีสวย ห่อปกสมุดบันทึก เหลื่อมจากขอบเล็กน้อย
  2. ติดขอบปกสมุดสวยๆ ด้วยสก็อตเทป ลายสีสดใส

นำไปใช้สวยๆค่ะ

ปกสมุดสวยๆ ตกแต่งด้วยกระดาษสีสด ติดสก็อตเทป 0
ปกสมุดสวยๆ ตกแต่งด้วยกระดาษสีสด ติดสก็อตเทป 1
ปกสมุดสวยๆ ตกแต่งด้วยกระดาษสีสด ติดสก็อตเทป 2
ปกสมุดสวยๆ ตกแต่งด้วยกระดาษสีสด ติดสก็อตเทป 3
ปกสมุดสวยๆ ตกแต่งด้วยกระดาษสีสด ติดสก็อตเทป 4
ปกสมุดสวยๆ ตกแต่งด้วยกระดาษสีสด ติดสก็อตเทป 5
ปกสมุดสวยๆ ตกแต่งด้วยกระดาษสีสด ติดสก็อตเทป 6