ตกแต่งแถบรองเท้า สีเงิน สวยๆ

ตกแต่งแถบรองเท้า สีเงิน สวยๆ
รองเท้าผ้าใบ ตกแต่งแถบสีเงิน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดแถบรองเท้า
  2. ตัดผ้าสีเงิน ตามขนาดที่วัดได้ 6 อัน (หรือเท่ากับแถบรองเท้าด้านหน้ารองเท้า)
  3. ติดกาว นำไปติดที่แถบรองเท้าด้านหน้า
  4. ตกแต่งแถบด้าย ด้านข้างรองเท้า ด้วยสีเมจิก
นำไปใส่สวยๆ  
ตกแต่งแถบรองเท้า สีเงิน สวยๆ 0
ตกแต่งแถบรองเท้า สีเงิน สวยๆ 7
ตกแต่งแถบรองเท้า สีเงิน สวยๆ 1
ตกแต่งแถบรองเท้า สีเงิน สวยๆ 4
ตกแต่งแถบรองเท้า สีเงิน สวยๆ 6
ตกแต่งแถบรองเท้า สีเงิน สวยๆ 3
ตกแต่งแถบรองเท้า สีเงิน สวยๆ 2
ตกแต่งแถบรองเท้า สีเงิน สวยๆ 9
ตกแต่งแถบรองเท้า สีเงิน สวยๆ 5
ตกแต่งแถบรองเท้า สีเงิน สวยๆ 8