ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆ

ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆ

ไอเดียตกแต่งหมอนอิง ลายข้อความสั้นๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปักลายข้อความสั้นๆลงบนหมอน ด้วยเข็มกับด้าย ดึงให้ตึงด้วยสดีง
  2. นำไปใส่หมอน ตกแต่งขอบหมอนด้วย ปอมๆสำเร็จรูป เม็ดเล็กๆ น่ารักๆ

ทำเสร็จ นำไปวางสวยๆ ประดับโซฟา

ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆ 0
ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆ 1
ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆ 2
ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆ 3
ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆ 4
ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆ 5
ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆ 6