เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส

เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส

เสื้อยืดตกแต่ง เป็นเสื้อเกาะอก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดแขนเสื้อออกจากเสื้อ
  2. พับปลายด้านล่าเสื้อ เข้ามาประมาณ 5 3/4 นิ้ว
  3. จากนั้นพับแล้วเย็บ ห่างจากขอบประมาณ 1/2 นิ้ว
  4. ร้อยยางยืดใส่ด้านใน
  5. ตัดคอเสื้อด้านล่างออก
  6. ตัดขอบเสื้อส่วนเกินด้านข้าง เย็บติดด้วยจักรเย็บผ้า

นำไปใส่เล่นสวยๆ

เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส 0
เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส 7
เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส 1
เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส 4
เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส 6
เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส 3
เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส 2
เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส 11
เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส 9
เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส 5
เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส 10
เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส 8