เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ

เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ

สอนตกแต่งเสื้อสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดความเสื้อที่ต้องการ
  2. ตัดปลายเสื้อออก พับขอบเสื้อที่ตัดออก พับเป็นรูสำหรับใส่ยางยืด เย็บให้เรียบร้อย
  3. ใส่ยางยืด

นำเสื้อไปใส่สวยๆ

เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ 0
เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ 7
เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ 1
เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ 4
เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ 6
เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ 3
เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ 2
เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ 11
เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ 9
เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ 5
เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ 10
เสื้อยาว เปลี่ยนเป็นเสื้อเอวลอย น่ารักๆ 8