ตกแต่งขวดแก้ว ประดับดอกไม้

ตกแต่งขวดแก้ว ประดับดอกไม้

ไอเดียตกแต่งขวดแก้ว ประดับดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปั้มลายสวยๆ ลงบนกระดาษ
  2. จากนั้นนำกระดาษ ติดล้อมรอบขวดแก้ว
  3. นำสีน้ำ ทารอบๆขวดแก้ว รวมทั้งระหว่างกระดาษที่มีลวดลายล้อมอยู่
  4. รอสีแห้ง
  5. แกะกระดาษออก

นำขวดแก้วที่ได้ ไปใส่น้ำ ใส่ดอกไม้สวยๆประดับบ้าน

ตกแต่งขวดแก้ว ประดับดอกไม้ 0
ตกแต่งขวดแก้ว ประดับดอกไม้ 1
ตกแต่งขวดแก้ว ประดับดอกไม้ 2
ตกแต่งขวดแก้ว ประดับดอกไม้ 3
ตกแต่งขวดแก้ว ประดับดอกไม้ 4