หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย

หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย

ประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำหน้ากากสำเร็จรูปมาวาดขอบตา จากนั้นใช้กาวร้อน วาดเป็นหน้ากาก
  2. ค่อยๆยิงกาวออกมาทีละนิด อย่ามากจนเกินไป ทำส่วนตา ส่วนจมูกให้เรียบร้อย
  3. ตกแต่งด้วยเพรช เม็ดคลิสตัล สีขาวเล็กๆ ทาเคลือบด้วยสีทาเล็บ สีใส
  4. รอกาวแห้ง แกะออกจากพิมพ์
  5. เจาะรู ทำที่ยึดติดกับหน้า

คลิปสอนทำหน้ากาก

หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 0
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 7
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 1
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 4
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 13
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 6
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 3
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 12
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 2
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 11
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 9
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 5
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 14
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 10
หน้ากากเพชร ประดับคริสตัลสีสวย 8