เย็นจานรองแก้ว จากเชือก ตกแต่งลายสวย

เย็นจานรองแก้ว จากเชือก ตกแต่งลายสวย

ตกแต่งประดิษฐ์ที่รองจาน รองแก้ว จากเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ขวดเชือกเป็นก้นหอย
  2. จุ่มสีด้วยพู่กัน นำไปแต้มเชือก
  3. รอสีแห้ง นำไปเย็บด้วยจักรเย็บผ้า เย็บติดกันระหว่างเชือก

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ

เย็นจานรองแก้ว จากเชือก ตกแต่งลายสวย 0
เย็นจานรองแก้ว จากเชือก ตกแต่งลายสวย 1
เย็นจานรองแก้ว จากเชือก ตกแต่งลายสวย 2
เย็นจานรองแก้ว จากเชือก ตกแต่งลายสวย 3
เย็นจานรองแก้ว จากเชือก ตกแต่งลายสวย 4