ตกแต่งที่ใส่ดินสอ ห่อผ้าสักกะหลาด

ตกแต่งที่ใส่ดินสอ ห่อผ้าสักกะหลาด

ตกแต่งที่ใส่ดินสอสวยๆ หุ้มผ้าสักกะหลาด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกกระป๋องกระดาษ
  2. หุ้มด้านนอกด้วยผ้าสักกะหลาด
  3. หรือหุ้มด้วยเชือก

นำไปใส่ดินสอ ใส่ปากกาสวยๆ

ตกแต่งที่ใส่ดินสอ ห่อผ้าสักกะหลาด 0
ตกแต่งที่ใส่ดินสอ ห่อผ้าสักกะหลาด 1
ตกแต่งที่ใส่ดินสอ ห่อผ้าสักกะหลาด 2
ตกแต่งที่ใส่ดินสอ ห่อผ้าสักกะหลาด 3
ตกแต่งที่ใส่ดินสอ ห่อผ้าสักกะหลาด 4
ตกแต่งที่ใส่ดินสอ ห่อผ้าสักกะหลาด 5