เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญ

เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญ

เต่าทองน่ารักๆ ทำจากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปั้มกระดาษรูปวงกลม 1 3/4 นิ้ว 2 อัน 2 สี
  2. ปั้มกระดาษรูปวงกลมขนาด 1 นิ้ว 1 อัน สีดำ
  3. ปั้มกระดาษรูปหัวใจ หลายๆดวง ดวงเล็กๆ
  4. ถ้าไม่มีที่ปั้ม ใช้ปริ้นจากคอม หรือวาดลงกระดาษ ใช้กรรไกรตัด
  5. ตัดครึ่งวงกลม 1 3/4 นิ้ว 1 อัน นำไปติดเป็นปีกเต่าทอง
  6. ประกอบเต่าทอง ประดับปีกด้วยรูปหัวใจกระดาษเล็กๆหลายๆดวง

นำเต่าทองที่ได้ ไปตกแต่งประดับกล่องของขวัญสวยๆ

เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญ 0
เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญ 1
เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญ 2
เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญ 3
เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญ 4
เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญ 5