สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ

สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ
โบว์สวยๆ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ เริ่มจาก เตรียมกระดาษสีสำหรับทำโบว์ ขนาด 4 นิ้ว ใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส วิธีทำ
  1. นำกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส มาพับครึ่ง จากนั้นพับทบอีกครั้ง ให้มีสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทั้ง 4 ช่อง
  2. พับกระดาษขึ้นมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยม
  3. จากนั้น คลี่ออก
  4. แล้วพับกระดาษ ให้เป็นรูปแหลม เหมือนเป็นพีระมิด
จากนั้น พับปลายแหลมข้างบนลงมาเล็กน้อย .... สังเกตวิธีทำจากรูป ....
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 0
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 7
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 20
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 27
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 1
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 24
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 4
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 15
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 21
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 13
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 22
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 29
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 6
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 28
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 25
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 17
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 3
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 12
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 2
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 23
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 19
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 11
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 9
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 5
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 14
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 26
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 16
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 30
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 10
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 18
สอนทำโบว์ สำหรับตกแต่งกล่องของขวัญ 8