พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด

พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด

พวงหรีดสวยๆ ทำเองจากกิ่งไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกิ่งไม้หลายๆกิ่ง มาพันรวมกัน เป็นวงกลม
  2. ตกแต่งขอบด้านนอก ด้วยริบบิ้น และของประดับที่เตรียมไว้
  3. ติดข้อความ หรือตัวอักษรเล็กๆ ตามต้องการ

นำไปแขวนประตู หรือ นำไปมอบเป็นของที่ระลึกได้ค่ะ

พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 0
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 7
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 1
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 4
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 15
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 13
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 6
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 17
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 3
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 12
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 2
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 19
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 11
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 9
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 5
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 14
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 16
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 10
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 18
พวงหรีดกิ่งไม้ ตกแต่งประดับ สีสด 8