ดอกกุหลาบผ้า เย็บจากครึ่งวงกลม

ดอกกุหลาบผ้า เย็บจากครึ่งวงกลม

ดอกไม้ทำจากผ้า เย็บครึ่งวงกลม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเศษผ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9 เซนติเมตร
  2. จากนั้นตัดผ้า สามผืน
  3. พับครึ่งผ้า เย็บขอบด้านบน นำมาเย็บรวบกัน ครึ่งวงกลม จากผ้า 3 ผืน
  4. ดึงด้านให้รูดเข้าด้วยกัน ม้วนรวมกันเป็นวางกลม (จัดให้เป็นดอก)
  5. จากนั้นนำผ้าวงกลม ขนาด 4 เซนติเมตร ติดด้านหลัง ผ้า
  6. นำมาเย็บติดกับยางรัดหรือเชือกที่เตรียมไว้

นำไปประดับสวยๆค่ะ

ดอกกุหลาบผ้า เย็บจากครึ่งวงกลม 0
ดอกกุหลาบผ้า เย็บจากครึ่งวงกลม 7
ดอกกุหลาบผ้า เย็บจากครึ่งวงกลม 1
ดอกกุหลาบผ้า เย็บจากครึ่งวงกลม 4
ดอกกุหลาบผ้า เย็บจากครึ่งวงกลม 6
ดอกกุหลาบผ้า เย็บจากครึ่งวงกลม 3
ดอกกุหลาบผ้า เย็บจากครึ่งวงกลม 2
ดอกกุหลาบผ้า เย็บจากครึ่งวงกลม 9
ดอกกุหลาบผ้า เย็บจากครึ่งวงกลม 5
ดอกกุหลาบผ้า เย็บจากครึ่งวงกลม 8