คลิปวีดีโอสอนทำการ์ด pop up

คลิปวีดีโอสอนทำการ์ด pop up
อุปกรณ์ กระดาษ 2 แผ่น 2 สี, ดินสอ, ไม้บรรทัด, คัดเตอร์ วิธีทำ
  1. พับครึ่งกระดาษ ใช้ดินสอ ร่างคำที่ต้องการ pop-up ไว้ตรงกลาง ระหว่างรอยพับ
  2. ใช้คัดเตอร์ กรีดตรงตัวอักษร ด้านข้าง
  3. จากนั้นพับ ครึ่งกระดาษรอยเดิม ซ้อนทับกระดาษขาว แผ่นใหญ่กว่า ที่เตรียมไว้
คลิปสอน
คลิปวีดีโอสอนทำการ์ด pop up 0
คลิปวีดีโอสอนทำการ์ด pop up 1
คลิปวีดีโอสอนทำการ์ด pop up 2
คลิปวีดีโอสอนทำการ์ด pop up 3
คลิปวีดีโอสอนทำการ์ด pop up 4
คลิปวีดีโอสอนทำการ์ด pop up 5
คลิปวีดีโอสอนทำการ์ด pop up 6