พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล

พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล

พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลาะหนังหุ้มลูกเบสบอลออกจากกัน
  2. พับครึ่ง เย็บด้ายเข้าไปใหม่ ที่ขอบรู
  3. เจาะรูด้านบน ใส่ห่วง สำหรับทำพวงกุญแจ

นำไปเป็นของขวัญเก๋ๆ

คลิปวีดีโอ

พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล 0
พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล 7
พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล 1
พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล 4
พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล 6
พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล 3
พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล 2
พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล 11
พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล 9
พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล 5
พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล 10
พวงกุญแจ ทำจากลูกเบสบอล 8