ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef)

ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef)

สอนทำแหวนสวยๆ กุญแจซอล

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดลวดทองแดงประมาณ 18 ซม.
  2. จากนั้นนำมาดัดปลายเป็นก้นหอย และอีกด้าน ตัดเป็นโค้ง (สังเกตตามรูป)
  3. จากนั้นนำตรงส่วนกลาง วัดกันไม้ ขนาดวัดนิ้วมือ
  4. ดัดโค้งให้พอดี

นำไปใส่เล่นสวยๆค่ะ (สังเกตรูปตัวอย่างด้านล่างนะ ง่ายกว่าค่ะ)

ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef) 0
ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef) 7
ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef) 1
ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef) 4
ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef) 6
ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef) 3
ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef) 2
ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef) 11
ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef) 9
ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef) 5
ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef) 10
ดัดแหวน ลายกุญแจซอล(Treble Clef) 8