ไอเดียตกแต่งกำไลข้อมือสวยๆ ลายน่ารัก

ไอเดียตกแต่งกำไลข้อมือสวยๆ ลายน่ารัก
กำไลข้อมือ ตกแต่งระบายสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ระบายสีสวยๆ บนกำไลข้อมือ
  2. รอสีแห้ง หาผ้ามาติดทำลายสวยๆ บนกำไลข้อมือ
  3. ติดกาว ทำลายผ้าสวยๆ
  4. รอผ้าแห้ง
นำไปใส่สวยๆ  
ไอเดียตกแต่งกำไลข้อมือสวยๆ ลายน่ารัก 0
ไอเดียตกแต่งกำไลข้อมือสวยๆ ลายน่ารัก 1
ไอเดียตกแต่งกำไลข้อมือสวยๆ ลายน่ารัก 2
ไอเดียตกแต่งกำไลข้อมือสวยๆ ลายน่ารัก 3
ไอเดียตกแต่งกำไลข้อมือสวยๆ ลายน่ารัก 4