โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่น

โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่น

สอนทำโบว์ห่อของขวัญ จากกระดาษย่น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษย่น ตัดให้มีขนาดยาวกว่ากล่องของขวัญที่ต้องการผูกโบว์เล็กน้อย
  2. เย็บตรงกลางกระดาษ จากนั้นดึงตรงสายด้ายที่เย็บไว้ ให้กระดาษย่น
  3. จากนั้นนำไปตกแต่งบนกล่องของขวัญ
  4. ตกแต่งให้สวยอีกชั้นด้วยโบว์ผูกผม

นำกล่องของขวัญที่ตกแต่งเสร็จแล้ว ไปมอบให้คนสำคัญๆนะคะ

โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่น 0
โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่น 1
โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่น 2
โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่น 3
โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่น 4
โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่น 5
โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่น 6
โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่น 7