สร้อยข้อมือ ทำจากกระเป๋าพลาสติก สีสด

สร้อยข้อมือ ทำจากกระเป๋าพลาสติก สีสด

สร้อยข้อมือ ทำจากกระเป๋าพลาสติก สีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกกระเป๋าพลาสติกเก่าๆ ที่ไม่ใช้แล้ว
  2. พับครึ่ง เย็บด้านหลังให้ติดกันด้วยเข็มกับด้าย
  3. ติดหมุดหนามด้านบน
  4. ที่ปลายทั้งสองด้าน ติดกระดุมแป๊ก เย็บด้วยเข็มกับด้าย

นำไปใส่สวยๆ

สร้อยข้อมือ ทำจากกระเป๋าพลาสติก สีสด 0
สร้อยข้อมือ ทำจากกระเป๋าพลาสติก สีสด 1
สร้อยข้อมือ ทำจากกระเป๋าพลาสติก สีสด 2
สร้อยข้อมือ ทำจากกระเป๋าพลาสติก สีสด 3
สร้อยข้อมือ ทำจากกระเป๋าพลาสติก สีสด 4
สร้อยข้อมือ ทำจากกระเป๋าพลาสติก สีสด 5
สร้อยข้อมือ ทำจากกระเป๋าพลาสติก สีสด 6
สร้อยข้อมือ ทำจากกระเป๋าพลาสติก สีสด 7