ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า

ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า

ทำที่ใส่แท็ตเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและเศษผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดแท็บเล็ตที่ต้องการใส่
  2. นำไปออกแบบ วาดในกระดาษ ตัดกระดาษ ให้เกินจากของจริง ด้านละประมาณ 1 นิ้ว
  3. ห่อผ้าด้านนอก สีสวย ตามชอบ
  4. นำยางยืดติดกับกระดาษทั้งสี่มุม นำไปติดด้านใน สำหรับรัดไม่ให้ไอแพดหลุด พร้อมเจาะรู สำหรับกล้องถ่ายรูป
  5. ติดผ้าด้านใน พร้อมกับใส่ยางยืดสำหรับด้านนอกให้เรียบร้อย

นำไปใส่แท็บเล็ตสวยๆค่ะ

ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 0
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 7
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 1
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 4
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 13
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 6
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 3
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 12
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 2
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 11
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 9
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 5
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 14
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 10
ทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตด้วยตัวเอง จากกระดาษและผ้า 8