ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก

ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก

ไอเดียตกแต่งแว่นตาแบบง่ายๆ เพชรเม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแว่นตากันแดด มาออกแบบลวดลายตามต้องการ
  2. ติดเพชรเม็ดเล็ก ลูกปัดลงไป ตามตำแหน่งที่ต้องการ
  3. ตกแต่งบริเวณที่เหลือ ตามชอบค่ะ

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากกันนะคะ

ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก 0
ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก 7
ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก 1
ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก 4
ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก 6
ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก 3
ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก 12
ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก 2
ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก 11
ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก 9
ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก 5
ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก 10
ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด เพชรเม็ดเล็ก 8