สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่)

สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่)

ประดิษฐ์ดอกไม้ ดอกมะลิ วันแม่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษทิชชูขนาด 4x4 cm. ซ้อนด้วยขนาด 3x3 cm. นำไปพับกับหัวตะเกียบด้านบน ผูด้วยด้ายให้แน่น
  2. จากนั้นนำไปเสียบก้านลวดเล็กๆ ที่เตรียมไว้ ทำประมาณ 20 ดอก
  3. ตัดปลายดอกด้านบนให้เป็นกลีบเล็กๆ ด้วยกรรไกร คลี่กลีบเล็กน้อย
  4. นำทั้ง 20 ดอกมารวมกันเป็นช่อ พันรอบไม้เสียบลูกชิ้นที่เตรียมไว้
  5. นำกระดาษพันก้าน พันก้านช่อดอกมะลิให้เรียบร้อย
  6. นำหลายๆช่อ ตามต้องการ
  7. นำไปเสียบ จัดรวมกันเป็นกระเช้า

นำไปมอบให้แม่ ในวันแม่ หรือทำเป็นของที่ระลึก ของขวัญแจกคนสำคัญได้ค่ะ

คลิปสอนทำดอกมะลิ

สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 0
สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 7
สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 1
สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 4
สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 13
สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 6
สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 3
สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 12
สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 2
สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 11
สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 9
สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 5
สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 10
สอนทำดอกมะลิ จากกระดาษ (ดอกไม้วันแม่) 8