สอนทำดอกไม้ เย็บขอบดอกไม้ ในผ้า

สอนทำดอกไม้ เย็บขอบดอกไม้ ในผ้า
อุปกรณ์ ผ้ารูปดอกไม้, ฟองน้ำ, เข็ม, ด้าย วิธีทำ
  1. นำผ้าที่มีรูปดอกไม้ มาวางบนฟองน้ำ
  2. ใช้เข็ม ที่ร้อยด้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาเย็บ ขอบดอกไม้
  3. เจาะรูที่ดอกไม้ โดยใช้เข็มทิ่ม เป็นแนวขอบที่ต้องการ
  4. เย็บไปเรื่อยๆ จนเสร็จ
คลิปวีดีโอ
สอนทำดอกไม้ เย็บขอบดอกไม้ ในผ้า 0
สอนทำดอกไม้ เย็บขอบดอกไม้ ในผ้า 1
สอนทำดอกไม้ เย็บขอบดอกไม้ ในผ้า 2
สอนทำดอกไม้ เย็บขอบดอกไม้ ในผ้า 3
สอนทำดอกไม้ เย็บขอบดอกไม้ ในผ้า 4
สอนทำดอกไม้ เย็บขอบดอกไม้ ในผ้า 5