กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก

กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก

กระเป๋าถือ ทำจากถุงพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำถุงพลาสติกม้วนเป็นแท่งเล็กๆ หลายๆแท่ง
  2. นำมาขดเป็นก้นหอย (มีวิธีสอนทำก้นกระเป๋า จากรูปด้านล่าง)
  3. จากนั้นใช้ยุงพลาสติกเย็บต่อๆกันไปเรื่อยๆ จนได้ก้นกระเป๋า
  4. เย็บดัดสายพลาสติก ขึ้นมาด้านบน เป็นตัวกระเป๋า
  5. ถักหูกระเป๋า ด้วยถุงพลาสติกม้วน สามถุง ถักเปียสาม
  6. นำมาสอดใส่ด้านข้างทั้งสองด้าน ทำเป็นหูกระเป๋าถือสวยๆค่ะ

เลือกสีถุงพลาสติกสวยๆ จะได้ถังขยะสีสวย

กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 0
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 7
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 1
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 4
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 13
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 6
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 3
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 12
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 2
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 11
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 9
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 5
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 14
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 10
กระเป๋าใส่ของสีสด ทำจากถุงพลาสติก 8