แหวนสวยๆ ทำลายจากเม็ดบีทรีดร้อน

แหวนสวยๆ ทำลายจากเม็ดบีทรีดร้อน

สอนทำแหวนลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วางเม็ดบีทลงในแผ่นรองรีด
  2. รีดให้ติดกันด้วยเตารีด
  3. แกะออกจากแผ่นรองรีด นำมาติดกับหัวแหวนสำเร็จรูป
  4. ติดด้วยกาวให้แน่น

นำไปใส่สวยๆ

แหวนสวยๆ ทำลายจากเม็ดบีทรีดร้อน 0
แหวนสวยๆ ทำลายจากเม็ดบีทรีดร้อน 1
แหวนสวยๆ ทำลายจากเม็ดบีทรีดร้อน 2
แหวนสวยๆ ทำลายจากเม็ดบีทรีดร้อน 3