กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง

กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง

กระเป๋าสีสวย ทำจากผ้าและพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดพลาสติกขนาด 8 x 4.5 นิ้ว 2 แผ่น
  2. เย็บด้านละแผ่น ของซิป
  3. ตัดผ้าขนาด 8 x 8 นิ้ว
  4. เย็บติดกับแผ่นพลาสติกทั้ง 4 ด้าน
  5. ตัดเศษผ้าสีสวย เย็บเก็บมุมขอบผ้า ทั้ง 4 ด้าน
  6. นำไปใส่ของเล่น ของใช้สวยๆ

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากค่ะ

กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 0
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 7
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 1
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 4
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 15
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 13
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 6
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 17
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 3
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 12
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 2
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 11
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 9
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 5
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 14
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 16
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 10
กระเป๋าใส ใส่ของเล่น ใสของ ทำเอง 8