ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย

ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย

ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยลูกปัด บนเส้นลวด ขนาดครึ่งศรีษะ (ร้อยความยาว 2 เท่า)
  2. จากนั้นร้อยเส้นคั่นกลาง ขนาดประมาณ 2 นิ้ว (สังเกตตามรูป)
  3. จากนั้นทำเส้นโค้ง 4 เส้น ขนาด 2–3 นิ้ว (สังเกตจากรูป)
  4. ผูกเชือกยางยืดด้านหลัง

นำไปประดับทรงผมสวยๆ

ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 0
ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 7
ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 1
ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 4
ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 13
ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 6
ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 3
ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 12
ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 2
ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 11
ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 9
ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 5
ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 10
ที่คาดผม ร้อยจากเม็ดลูกปัดสีสวย 8