กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้ หัวใจ

กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้ หัวใจ

กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าสักกะหลาดเป็นรูปหัวใจ ขนาดประมาณ 1 นิ้ว 4 ดวง
  2. ตัดผ้าสักกะหลาดเป็นรูปหัวใจ ขนาด 1 1/2 นิ้ว 4 ดวง
  3. นำมาซ้อนทับกัน
  4. ตัดผ้าเป็นรูปแนวเดียวกับกิ๊บติดผม 2 อัน นำไปติดกับกิ๊บ
  5. ติดที่ปลายกิ๊บติดผม ด้วยรูปหัวใจ 2 ดวงที่ซ้อนกัน ทั้ง 4 กลีบ ติดเกสรด้วยกระดุม

อ่านแล้วงงๆ ดูรูปวิธีทำด้านล่างนะ

กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้ หัวใจ 0
กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้ หัวใจ 7
กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้ หัวใจ 1
กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้ หัวใจ 4
กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้ หัวใจ 6
กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้ หัวใจ 3
กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้ หัวใจ 2
กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้ หัวใจ 9
กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้ หัวใจ 5
กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้ หัวใจ 10
กิ๊บติดผมสวยๆ ลายดอกไม้ หัวใจ 8