สอนทำหมวกมาสคอท ปิกะจู น่ารักๆ

สอนทำหมวกมาสคอท ปิกะจู น่ารักๆ
อุปกรณ์ เตรียมผ้าทำหมวก ตัดเป็รูปครึ่งวงกลม (สีเหลือง 2 ชิ้น), ผ้าซับใน สีขาว, กรรไกร , ผ้าชิ้นเล็ก ทำหู, ... วิธีทำ
  1. ตัดผ้า ตามแบบ เตรียมไว้
  2. จากนั้น เย็บ ส่วนที่เป็นหู ชิ้นเล็กๆ ด้านล่างเป็นสีเหลือง ด้านบนสีดำ
  3. จากนั้น นำส่วนหู มาติดกับด้านบนหมวก สอดไว้ด้านใน เย็บ แล้วพลิก ออก
  4. จากนั้น เย็บ ผ้าซับในสีขาวใส่เข้าไป
  5. จากนั้น นำผ้าอีกส่วน มาเย็บต่อเป็น ชายหมวก
  6. ติดตาหมวกให้เรียบร้อย
คลิปสอนทำหมวก
สอนทำหมวกมาสคอท ปิกะจู น่ารักๆ 0
สอนทำหมวกมาสคอท ปิกะจู น่ารักๆ 7
สอนทำหมวกมาสคอท ปิกะจู น่ารักๆ 1
สอนทำหมวกมาสคอท ปิกะจู น่ารักๆ 4
สอนทำหมวกมาสคอท ปิกะจู น่ารักๆ 6
สอนทำหมวกมาสคอท ปิกะจู น่ารักๆ 3
สอนทำหมวกมาสคอท ปิกะจู น่ารักๆ 2
สอนทำหมวกมาสคอท ปิกะจู น่ารักๆ 9
สอนทำหมวกมาสคอท ปิกะจู น่ารักๆ 5
สอนทำหมวกมาสคอท ปิกะจู น่ารักๆ 10
สอนทำหมวกมาสคอท ปิกะจู น่ารักๆ 8