ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้

ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้

ไอเดียตกแต่งรองเท้าแตะ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำสก็อตเทปสีสดที่ต้องการตกแต่งรองเท้า มา 1 ม้วน
  2. ยาวประมาณ 14 นิ้ว 3 ชิ้น
  3. ตัดเป็นรูปวงกลม 1 ชิ้น
  4. นำสก็อตเทป มาพับครึ่ง แล้วตัดเป็นให้เป็นพู่ นำไปติดบนสก็อตเทป ที่เป็นวงกลม ซ้อนเป็นชั้นๆ
  5. จะได้ดอกไม้สำหรับตกแต่งรองเท้ามา 1 ดอก ทำ 2 ดอกสำหรับรองเท้า 2 ข้าง
  6. นำลวดมาติดด้านหลังแล้วนำไปผูกติดกับรองเท้า
  7. พันสายรองเท้าด้วยสก็อตเทปสีเดียวกัน ทำทั้ง 2 ข้าง

รองเท้าแตะคู่สวย ตกแต่งเองได้ ไม่ยากเลยค่ะ ลองทำตามคำแนะนำนะคะ

ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 0
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 7
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 1
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 4
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 13
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 6
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 3
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 12
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 2
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 11
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 9
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 5
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 10
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยสก็อตเทปสี ทำเป็นดอกไม้ 8