สอนทำกล่องใส่หนังสือ นิตยสาร จากกล่องเก่าๆ

สอนทำกล่องใส่หนังสือ นิตยสาร จากกล่องเก่าๆ

สอนทำที่ใส่กล่องใส่นิตยสาร จากกล่องกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกล่องกระดาษ 2 กล่อง มาเชื่อมติดกัน
  2. ตัดตรงกลางกล่องทั้ง 2 ออกจากกัน ตัดขอบทั้ง 2 ด้าน
  3. ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญ

นำไปใส่นิตยสาร ใส่หนังสือตามต้องการ

คลิปวีดีโอทำที่ใส่นิตยสาร

สอนทำกล่องใส่หนังสือ นิตยสาร จากกล่องเก่าๆ 0
สอนทำกล่องใส่หนังสือ นิตยสาร จากกล่องเก่าๆ 7
สอนทำกล่องใส่หนังสือ นิตยสาร จากกล่องเก่าๆ 1
สอนทำกล่องใส่หนังสือ นิตยสาร จากกล่องเก่าๆ 4
สอนทำกล่องใส่หนังสือ นิตยสาร จากกล่องเก่าๆ 6
สอนทำกล่องใส่หนังสือ นิตยสาร จากกล่องเก่าๆ 3
สอนทำกล่องใส่หนังสือ นิตยสาร จากกล่องเก่าๆ 2
สอนทำกล่องใส่หนังสือ นิตยสาร จากกล่องเก่าๆ 9
สอนทำกล่องใส่หนังสือ นิตยสาร จากกล่องเก่าๆ 5
สอนทำกล่องใส่หนังสือ นิตยสาร จากกล่องเก่าๆ 10
สอนทำกล่องใส่หนังสือ นิตยสาร จากกล่องเก่าๆ 8